คุณสมบัติของกีฬากรีฑาประเภทลาน

การเล่นกีฬากรีฑาประเภทลานนั้นมีหลายประเภทด้วยกันแต่ล่ะประเภทจะมีความแตกต่างๆกันออกไป เช่น การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ และลักษณะการเล่นของกีฬาแต่ละชนิด

1. ประเภทพุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร และขว้างค้อน ซึ่งการเล่นกีฬาแต่ละประเภทนี้จะต้องมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายเป็นอย่างยิ่ง ความอดทนในการเล่น ความรวดเร็วต่อการเล่นระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบการทำงานของประสาทจะต้องมีความสัมผัสกันเป็นอย่างดีในระหว่างการเล่นกีฬาแต่ละชนิดอยู่ รวมถึงอวัยวะร่างกายที่เคลื่อนไหวในขณะที่เล่นกีฬาอยู่ การทรงตัว การหมุนตัวจะต้องมีสมาธิเป็นอย่างมากและความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่น

2. กระโดดสูง กระโดดค้ำ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายดังนี้ ร่างกายจะต้องมีพละกำลังเป็นอย่างมาก ความแข็งแรงทางด้านร่างกาย ความรวดเร็วในการกระโดด การประสานงานของระบบต่างๆภายในร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื้อกับระบบประสาท ระบบการหายใจรวมถึงการที่มีการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆของร่างกายมีความสัมผัสกันเป็นอย่างดี การทรงตัวของร่างกาย ร่างกายจะต้องมีความว่องไวต่อการกระโดดเป็นอย่างมาก ร่างกายจะต้องมีความอ่อนตัวเพราะจะต้องกระโดดไม่ให้สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบการแข่งขันซึ่งจะต้องมีความแม่นยำมากในการกระโดด

ซึ่งการเล่นกีฬากรีฑาประเภทต่างๆต้องการเป็นฝ่ายชนะด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นความอย่าลืมความมีน้ำใจนักกีฬาที่ดีอยู่เสมอเพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเล่นกีฬาประเภททีมเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ขณะในระหว่างการเล่นกีฬาแต่ล่ะประเภทและที่สำคัญเพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน

Comments are closed.